13. Phần mềm kế toán

Phần mềm có thể áp dụng cho việc kế toán khai báo thuế, quản lý sự luân chuyển của hàng hóa vật tư, tiền tệ trong Doanh nghiệp của bạn. Phần mềm được lập trình thiết kế đơn giản, dễ sử dụng mà nhiều tính năng, giúp nhân viên kế toán dễ dàng tiếp cận và làm chủ hoàn toàn hệ thống quản lý kế toán của đơn vị mình.

giá: 93 usd

1./ Thao tác nhập liệu đơn giản, dễ sử dụng, ngôn ngữ thân thiện. Người sử dụng không cần hướng dẫn, đào tạo nhiều vẫn có thể sử dụng được (chỉ cần 01 buổi)

2./ Giá cả hợp lý, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp .

3./ Hệ thống xử lý tự động hầu hết các nghiệp vụ, do đó gánh nặng công việc kế toán giảm bớt rất nhiều.

4./ Có thể làm việc nhiều ngôn ngữ như : Tiếng Anh, Hoa, Hàn

(Able to work a variety of languages ​​including English, Chinese, Korean)

5./ Yêu cầu cấu hình máy tình không cần cao (tối thiểu CPU 1.8 Ghz; Ram 1GB; HD 10GB còn trống).

6./ Sổ sách, báo cáo kế toán tuân thủ quy định của Bộ tài chính.

7./ Báo cáo chi tiết, báo cáo quản trị mang lại nhiều thông tin hữu ích cho nhà quản lý.

8./ Phân hệ quản lý kho, sổ sách, công nợ chi tiết, hệ đơn vị tính song song.

9./ Chức năng tự in Hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP (Doanh nghiệp tự thiết kế mẫu hóa đơn, hoặc theo mẫu có sẵn của hệ thống, do đó tiết kiệm được chi phí đặt in Hóa đơn)

10./ Không cần khai báo ban đầu nhiều, chỉ (Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, ngân hàng, tài sản cố định, hàng hóa, nguyên vật liệu, CCDC, Sản phẩm)