Phần mềm quản lý dành cho khách sạn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Lượt xem: 9077 | Cật nhập lần cuối: 11/22/2023 2:53:05 PM | RSS

- Tính tiền tự động theo Giờ, qua Đêm, theo Ngày hoặc Tháng.

- Quản lý kho hàng tại khách sạn.

- Quản lý tiền thu, tiền chi và quỹ tiền mặt tại khách sạn.

Giá: 125 usd

Xem chi tiết

Download

Mã: PMN-KS

Tồn kho:

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Phần Mềm Nhỏ dành cho khách sạn mini, nhà nghỉ, nhà trọ. Các chức năng tập trung vào các nghiệp vụ cơ bản dành cho khách sạn nhỏ, xử lý các tình huống thường xảy ra nhất tại một khách sạn mini như nghỉ theo giờ, qua đêm, ở ngày hoặc lưu trú tháng. Sau đây là các tính năng chi tiết.

I. Màn hình POS (lễ tân)

 • - Lưu danh sách khách hàng như Chứng minh thư, giới tính, năm sinh, quê quán, địa chỉ, thẻ xe.
 • - Thực hiện chuyển phòng khi khách không hài lòng với phòng hiện tại.
 • - Thực hiện trả trước một phần tiền khi khách lưu trú nhiều ngày.
 • - Thống kê danh sách khách đang ở tại khách sạn, cho biết khách nào đang ở phòng nào.
 • - Đặt phòng và xếp phòng, thông báo được phòng đã xếp trước đó nếu trùng.
 • Màn hình lễ tân:
 • Phần mềm quản lý dành cho khách sạn, phan mem quan ly danh cho khach san
 • Thêm / bớt phòng: Trong màn hình quản lý, người dùng có thể cài đặt phòng mới, xoá phòng, xếp vị trí phòng lên màn hình lễ tân theo ý muốn
 • Màu sắc: trạng thái từng màu sắc cũng do người dùng thiết lập theo ý riêng.
 • Mỗi phòng khi khách vào, có hiển thị thông tin
 • - Thời gian vào: ngày vào, giờ vào
 • - Lựa chọn dịch vụ lưu trú: Khi khách vào, lễ tân sẽ hỏi khách nghỉ theo Giờ hay qua Đêm để được thông báo giá dịch vụ. Khi cập nhật, màn hình sẽ hiển thị ký hiệu:
 • + (G): Giờ: nghỉ theo giờ
 • + (D): Đêm: nghỉ qua đêm
 • + (N): Ngày: lưu trú theo ngày
 • + (T): Tháng: trọ tháng
 • Màu trạng thái phòng(giải thích theo hình)
 • + Phòng trống: màu trắng
 • + Đã đặt:
 • + Đang có mặt tại phòng:
 • + Khách rời khỏi phòng
 • + Phòng đang dọn
 • + Phòng đang sửa chữa

 • Các nghiệp vụ trên màn hình lễ tân
 • + Quản lý tiền mở ca: nếu khách sạn chia ca cho nhân viên làm việc, mỗi đầu ca sẽ có số tiền từ quản lý hay chủ khách sạn giao, hoặc tiền ca trước bàn giao cho ca sau.
 • + Tiền kết ca: Kết thúc mỗi ca, trước khi bàn giao cho ca sau, nhân viên chốt doanh thu để giao cho quản lý hoặc chủ khách sạn, hoặc bàn giao cho ca sau.
 • + Báo cáo doanh số từ đầu ca đến thời điểm xem
 • + Báo cáo doanh số từ đầu ca đến kết ca.
 • + Báo cáo bán hàng theo ca
 • + Báo cáo bán hàng theo ngày
 • + Xem nhật ký từng phiếu đã bán và in lại phiếu
 • + In doanh số trong ngày theo bảng kê các phiếu

II. Màn hình quản lý

1. Chức năng bán hàng

 • + Báo cáo Doanh số theo ca
 • + Báo cáo Chi tiết hàng bán
 • + Báo cáo Tổng hợp hàng bán
 • + Báo cáo Doanh số theo phiếu
 • + Báo cáo Doanh số phân tích theo khu vực và phòng (in ra mẫu A4)

2. Chức năng kho hàng

 • + Bảng kê phiếu nhập kho
 • + Bảng kê phiếu xuất kho
 • + Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm
 • + Giá trị kho hàng thành phẩm

3. Chức năng thu chi

 • + Bảng kê phiếu thu (có in báo cáo)
 • + Bảng kê phiếu chi (có in báo cáo)
 • + Báo cáo Bảng kê quỹ tiền

4. Chức năng khách hàng

 • + Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng
 • + Báo cáo tổng hợp công nợ
 • + Thống kê số khách

5. Kết quả kinh doanh

 • + Lợi nhuận hàng bán: Dựa trên giá bán và giá vốn, sẽ có kế quả từng mặt hàng, dịch vụ lời bao nhiêu trong ngày, trong tuần hoặc tháng.
 • + Tổng kết lãi lỗ theo từng tháng

6. Chức năng quản trị hệ thống

 • + Phân quyền người dùng trong hệ thống, cho phép nhân viên xem chức năng gì, được phép làm gì.
 • + Thiết lập thêm phòng, thêm món vào hệ thống.
 • + Cho phép tuỳ chọn cách tính giờ (giờ , qua đêm, ngày) theo lựa chọn của khách sạn

Giá cài đặt và hổ trợ qua internet

 • + Phiên bản tiêu chuẩn: 125 usd
 • + Phiên bản đặc biệt: 250 usd

Video demo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-