Phần mềm kế toán

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Lượt xem: 9487 | Cật nhập lần cuối: 6/20/2024 10:21:08 AM | RSS

Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc thiết kế chuyên sâu cho người báo cáo thuế

-  Kế toán mua hàng

-  Kế toán bán hàng

-  Kế toán quỹ tiền

-  Kế toán kho

-  Báo cáo tài chính

 

 

Tồn kho:

Giá bán: 140 USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

.

.

.Giá 3tr, mua 1 lần.

Đây là phần mềm dựa trên nhu cầu của kế toán viên báo cáo thuế để thiết kế ra một bản ứng dụng vừa rõ ràng vừa sâu sát với người báo cáo thuế. Vì vậy vừa đáp ứng cho doanh nghiệp vừa tiện lợi cho việc báo cáo thuế, nên đã tinh gọn không bày bố tính năng thừa mà lại không thiếu chức năng cần thiết cho việc quản lý và báo cáo thuế.

.

1. Phân hệ bán hàng

- Nhập liệu xuất bán hàng hoá kiêm xuất kho

Phần mềm kế toán

- Bảng kê hoá đơn bán ra

Phần mềm kế toán

- Chi tiết công nợ bán ra

Phần mềm kế toán

- Tổng hợp công nợ khách hàng và nhà cung

Phần mềm kế toán

.

2. Phân hệ mua hàng

- Thao tác tương tự như bán hàng: các biểu mẫu gồm Bảng kê hoá đơn mua, bảng kê chi tiết nhập hàng, bảng đối chiếu công nợ với nhà cung.

3. Sổ quỹ tiền mặt và ngân hàng

- Sổ quỹ tiền mặt

Phần mềm kế toán

- Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng

Phần mềm kế toán

.

4. Nhập xuất tồn kho

- Bảng kê hàng nhập vào kho

Phần mềm kế toán

- Bảng kê hàng xuất khỏi kho

Phần mềm kế toán

- Báo cáo nhập xuất tồn kho

Phần mềm kế toán

.

5. Tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Sau khi khai báo tài sản cố định, phần mềm tự động trích khấu hao hàng tháng thông qua bút toán tự động

Phần mềm kế toán

.

6. Phân hệ tiền lương

- Bảng chấm công

Phần mềm kế toán

- Bảng lương nhân viên

Phần mềm kế toán

.

7. Báo cáo tài chính

- Nhật ký chung

Phần mềm kế toán

- Sổ cái tài khoản

Phần mềm kế toán

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản

Phần mềm kế toán

- Bảng cân đối kế toán (báo cáo tài chính)

Phần mềm kế toán

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Phần mềm kế toán

- Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phần mềm kế toán

.

8. Các khoản tiền báo cáo thuế

Các khoản thuế đã nộp: hiển thị các khoản thuế đã nộp như Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân. Qua đó biết được có còn nợ thuế hay không.

Phần mềm kế toán

.

9. Các tính năng tự động

- Chức năng chuyển lỗ dành cho người báo cáo thuế

Phần mềm kế toán

- Các bút toán kết chuyển tự động

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-