Phần mềm quản lý phòng tập gym

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Lượt xem: 6261 | Cật nhập lần cuối: 11/22/2023 2:55:55 PM | RSS

- Check thẻ khi vào phòng tập.

- Nhắc nhở thẻ sắp hết hạn.

- Hiển thị sinh nhật khách.

Giá: 110 usd

 Xem chi tiết

Download

Mã: PMN-TH

Tồn kho:

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Phần Mềm Nhỏ dành cho bàn bida. Các chức năng thường xảy ra nhất, thao tác nhanh bằng màn hình cảm ứng, hoặc bằng bàn phím, hoặc con trỏ chuột, xử lý mọi tình huống trong thực tế cho việc bán hàng. Sau đây là các tính năng chi tiết.

I. Màn hình POS (bán hàng)

 • - Thực hiện các thao tác như chuyển bàn, gộp bàn, tách bill.
 • - Thao tác gọi món nhanh bằng cách gõ mã tắt của món hoặc chọn tên
 • - Chọn món bằng chức năng cảm ứng
 • Màn hình sơ đồ bàn
 • + Màu sắc trên màn hình do người dùng quyết định từ chức năng quản lý
 • + Hình trên đang chọn khu vực A
 • + Bàn màu xanh là bàn chưa có khách
 • + Bàn màu vàng là đang có khách
 • Màn hình đặt món
 • + Đang chọn bàn Phăng 5
 • + Màn hình đặt món đang chọn Nhóm hàng Thức ăn
 • Các nghiệp vụ trên màn hình bán hàng
 • + Quản lý tiền mở ca: nếu cơ sở chia ca cho nhân viên làm việc, mỗi đầu ca sẽ có số tiền từ quản lý hay chủ bàn giao, hoặc tiền ca trước bàn giao cho ca sau.
 • + Tiền kết ca: Kết thúc mỗi ca, trước khi bàn giao cho ca sau, nhân viên chốt doanh thu để giao cho quản lý hoặc chủ bàn, hoặc bàn giao cho ca sau.
 • + Báo cáo doanh số từ đầu ca đến thời điểm xem
 • + Báo cáo doanh số từ đầu ca đến kết ca.
 • + Báo cáo bán hàng theo ca
 • + Báo cáo bán hàng theo ngày
 • + Xem nhật ký từng phiếu đã bán và in lại phiếu
 • + In doanh số trong ngày theo bảng kê các phiếu

II. Màn hình quản lý

1. Chức năng bán hàng

 • + Báo cáo Doanh số theo ca
 • + Báo cáo Chi tiết hàng bán
 • + Báo cáo Tổng hợp hàng bán
 • + Báo cáo Doanh số theo phiếu

2. Chức năng kho hàng

 • + Bảng kê phiếu nhập kho
 • + Bảng kê phiếu xuất kho
 • + Báo cáo nhập xuất tồn kho thành phẩm
 • + Giá trị kho hàng thành phẩm

3. Chức năng thu chi

 • + Bảng kê phiếu thu (có in báo cáo)
 • + Bảng kê phiếu chi (có in báo cáo)
 • + Báo cáo Bảng kê quỹ tiền

4. Kết quả kinh doanh

 • + Lợi nhuận hàng bán
 • + Kết quả lãi lỗ trong tháng

5. Chức năng quản trị hệ thống

 • + Phân quyền người dùng trong hệ thống, cho phép nhân viên xem chức năng gì, được phép làm gì.
 • + Thiết lập thêm bàn, thêm món vào hệ thống.

Giá cài đặt và hổ trợ qua internet

 • + Phiên bản tiêu chuẩn: 110 usd
 • + Phiên bản đặc biệt: 200 usd
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-