Phần mềm quản lý kho hàng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Lượt xem: 5934 | Cật nhập lần cuối: 10/13/2014 6:29:16 PM | RSS

- In hóa đơn, hoặc phiếu xuất hàng, ghi công nợ và tiền mặt vào nhật ký.

- Quản lý hàng hoá và nhập xuất tồn kho.

- Quản lý tiền thu, tiền chi và quỹ tiền mặt.

Giá: 79 usd

Xem chi tiết

Download

Mã: PMN-KH

Tồn kho:

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

1. Quản lý kho hàng

 • + Phiếu nhập và bảng kê các phiếu nhập hàng
 • + Phiếu xuất và bảng kê các phiếu xuất hàng
 • + Báo cáo nhập xuất tồn kho trong giai đoạn cần xem
 • + Cáo cáo giá trị kho hàng: tồn kho, giá vốn, tổng tiền trong kho.

2. Quản lý thu chi

 • + Phiếu thu và bảng kê phiếu thu: thu tiền bán hàng, thu tiền nợ
 • + Phiếu chi và bảng kê phiếu chi: chi trả nợ, chi điện nước, chi kho bãi, chi nhân công,...
 • + Bảng kê quỹ tiền mặt.

3. Quản lý công nợ khách hàng

 • + Bảng kê nhật ký khách hàng mua hàng từ ngày đến ngày gồm mặt hàng, số lượng, đơn giá, tiền mua; tiền trả, còn nợ lại,...
 • + Bảng công nợ chi tiết
 • + Bảng tổng hợp công nợ

4. Kết quả kinh doanh

 • + Lợi nhuận hàng bán: phân tích mỗi mặt hàng, ngành hàng, nhóm hàng lời bao nhiêu. Và tổng tiền lời.
 • + Kết quả lãi lỗ: Phân tích tiền thu, tiền chi theo từng nhóm. Và tính kết quả lãi lỗ.

5. Quyền quản trị

 • + Quản lý người dùng trên hệ thống
 • + Phân quyền các chức năng cho nhân viên

Giá cài đặt và hổ trợ qua internet

 • + Phiên bản tiêu chuẩn: 79 usd
 • + Phiên bản đặc biệt: 200 usd