Phần mềm quản lý dành cho cửa hàng bảo vệ thực vật

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Lượt xem: 18040 | Cật nhập lần cuối: 2/2/2018 4:33:43 PM | RSS

- In hóa đơn, hoặc phiếu xuất hàng, ghi công nợ và tiền mặt vào nhật ký.

- Quản lý hàng hoá và nhập xuất tồn kho.

- Quản lý tiền thu, tiền chi và quỹ tiền mặt.

Giá: 79 usd

Xem chi tiết

Download

Mã: PMN-VT

Tồn kho:

Giá bán: USD

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

Phần mềm quản lý dành cho cửa hàng vật tư nông nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón tự động hóa nhiều thao tác giúp người dùng dễ sử dụng. In phiếu xuất hàng hoặc hóa đơn rõ ràng dễ hiểu, quản lý nhập xuất tồn, công nợ tổng hợp và chi tiết.

Hóa đơn xuất hàng cho khách

Phần mềm quản lý dành cho cửa hàng bảo vệ thực vật

Phân tích nhật ký khách hàng đã mua hàng từ đại lý:

Phần mềm quản lý dành cho cửa hàng bảo vệ thực vật

Bảng tổng hợp công nợ khách hàng

Phần mềm quản lý dành cho cửa hàng bảo vệ thực vật

1. Quản lý kho hàng

 • + Phiếu nhập và bảng kê các phiếu nhập hàng
 • + Phiếu xuất và bảng kê các phiếu xuất hàng
 • + Báo cáo nhập xuất tồn kho trong giai đoạn cần xem
 • + Báo cáo giá trị kho hàng: tồn kho, giá vốn, tổng tiền trong kho.

2. Quản lý thu chi

 • + Phiếu thu và bảng kê phiếu thu: thu tiền bán hàng, thu tiền nợ
 • + Phiếu chi và bảng kê phiếu chi: chi trả nợ, chi điện nước, chi kho bãi, chi nhân công,...
 • + Bảng kê quỹ tiền mặt.

3. Quản lý công nợ khách hàng

 • + Bảng kê nhật ký khách hàng mua hàng từ ngày đến ngày gồm mặt hàng, số lượng, đơn giá, tiền mua; tiền trả, còn nợ lại,...
 • + Bảng công nợ chi tiết
 • + Bảng tổng hợp công nợ

4. Kết quả kinh doanh

 • + Lợi nhuận hàng bán: phân tích mỗi mặt hàng, ngành hàng, nhóm hàng lời bao nhiêu. Và tổng tiền lời.
 • + Kết quả lãi lỗ: Phân tích tiền thu, tiền chi theo từng nhóm. Và tính kết quả lãi lỗ.

5. Quyền quản trị

 • + Quản lý người dùng trên hệ thống
 • + Phân quyền các chức năng cho nhân viên

Giá cài đặt và hổ trợ qua internet

 • + Phiên bản tiêu chuẩn: 79 usd
 • + Phiên bản đặc biệt: 200 usd

Video demo

cauhinhvideo

- chieurongmodule: 230;

- chieucaomodule: 230;

ketthucauhinhvideo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-